FLOWCODE

Flowcode Nedir ?  ( Görsel Pic Programlama )

2014-09-01_223016

Flowcode yazılımı hiçbir programlama deneyimi (ASM,C,..vb) olmayan kullanıcılar tarafından bile çok kısa bir zamanda karmaşık elektronik devre ve sistemleri tasarlayabilmelerine olanak sağlar. Flowcode 20 den fazla Dil ( Buna Türkçe Dahil ) seçeneğine sahiptir.

İlk Önce Bu videoyu İzleyin . Ne Kadar Kolay olduğunu anlayacaksınız !

Binlerce Mühendis, eğitimci ve öğrenci grubu tarafından kullanılmaktadır.

Dünyanın en gelişmiş görsel ( grafiksel )  programlama dillerinden biridir.Şu anda PICmicro, dsPIC, PIC24, AVR ve ARM serisi Mikroişlemcileri desteklemektedir.


 Labview Nedir ? Görsel Program Yazma

2014-09-01_231214

Labview , milyonlarca mühendisin ve bilim adamının kullandığı grafiksel programlama dili arabirimidir. Grafiksel programlama dili ; küçük    grafiksel ikonlar ve kablolar ile akış diyagramları hazırlamaya ve yapacağınız programları nesne tabanlı kullanarak birçok küçük programları birleştirmeye yaramaktadır.

Metin tabanlı dillerden ziyade kullanımı daha kolay ve algoritma geliştirmek için daha görsel bir platform sunmaktadır. 1986 yılından bugüne kadar her türlü platformda kullanılabilir hale gelen Labview kendi içerisinde çok büyük bir içerik içermektedir ve endüstride çok büyük alanlara hükmektedir. Mühendislik, İstatistik, Kimya, Fizik vb … alanlarda verinin kullanılabileceği her alanda çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Test ölçme ve kontrol sistemlerinin vazgeçilmezi olmayı hedefleyen Labview,  National Instrument bünyesinde geliştirilen veri toplama kartları, modüler enstrümantasyon sistemleri, kompakt kartlar ile dünya piyasasında önemli yer edinmiştir. 2011 yılında Multisim Programını da bünyesine katan National Instruments sanal enstrümantasyon uygulamalarını devre simülasyon programlarında da kullanılabilir hale getirmektedir. Kaynak Devamı….